Category Archives: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์งานโครงการเทศกาลควายไทยอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ทุกประเภท ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ทิ้งขยะอันตรายพร้อมอุปกรณ์รองรับแบบมีหลังคา ตามโครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขอซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขอซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0030 สายบ้านหินโหง่น – โรงเรียนบ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล…

ซื้อขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ…

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อ…

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่