สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.อุทัยธานี

สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.อุทัยธานี

สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.อุทัยธานี ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน ออนไลน์

อบจ.อุทัยธานี
รับแจ้งการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้

แจ้งชำระภาษีออนไลน์
คลิกเพื่ออ่าน
เข้าสู่ระบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แสดงความคิดเห็น
ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

21-ก.พ.-67 ถึง 3-มี.ค-67 :งานบุญเดือนสาม

16-ก.พ.-67 : วันครู ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

10-ก.พ.-67 : ประชุมงานบุญเดือนสาม ณ วัดหนองขุนชาติ

18-ม.ค.-67 : วันยุทธหัตถี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

17-ม.ค.-67 : วันพ่อขุนราม ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงอุทัยธานี

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อุทัยธานี

ประกาศผลผู้ชนะฯ

ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโคร...

อ่าน
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Policy of not accepting neither gift nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แบบฟอร์มการลา เจ้าหน้าที่ อบจ.อุทัยธานี

อ่าน

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอทัพทัน ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อำเภอทัพทัน เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

อ่าน
อ่านข่าวประชาพัมพันธ์ทั้งหมด
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

แบบชุดคำร้องขอโอน

ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
เว็บบอร์ด กระดานข่าว

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

e – Service จำนวน 22 งานบริการ

ประเภท-จำนวนงานบริการเพื่อประชาชน
    จำนวน 16 งาน

ประเภท-จำนวนงานบริการผู้ประกอบธุรกิจ
/ SMEsจำนวน 2 งาน

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริม
การมีงานทำจำนวน 4 งาน

 

ช่องทางขอรับบริการ
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ.อุทัยธานี

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้มาใช้บริการ

(คลิกที่นี่)

ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
(คลิกที่นี่)

Total 10 users including 0 member, 10 guests, 0 bot online

Most users ever online were 2743, on 23 สิงหาคม 2022 @ 12:43 น.

   รายงานการติดติดและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

   e-Book

วาสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รวมทั้งปีงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ/ยุทธศาสตร์

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วีดีโอกิจกรรม บุญบั้งไฟ (ประมวลทั้งโครงการ)

ดูภาพกิจรรมทั้งหมด