อบจ.อุทัยธานี รับแจ้งการชำระภาษี
ผ่านระบบออนไลน์

แจ้งชำระภาษีออนไลน์ คู่มือการใช้งาน ระบบชำระภาษี
รับแจ้งเหตุ/ร้องเรียนร้องทุกข์

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อุทัยธานี
โทร 083 046 1760

ช่องแสดงความคิดเห็น
(ประชาชน)

“ชาวอุทัยธานี กินดี อยู่ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี”

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อุทัยธานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

21-ก.พ.-67 ถึง 3-มี.ค-67 :งานบุญเดือนสาม

16-ก.พ.-67 : วันครู ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

10-ก.พ.-67 : ประชุมงานบุญเดือนสาม ณ วัดหนองขุนชาติ

18-ม.ค.-67 : วันยุทธหัตถี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

17-ม.ค.-67 : วันพ่อขุนราม ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงอุทัยธานี

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อุทัยธานี

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ไม่มีหมวดหมู่

รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ไม่มีหมวดหมู่

E- books คู่มือท่องเที่ยวอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

อ่าน
อ่านข่าวประชาพัมพันธ์ทั้งหมด
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
เว็บบอร์ด กระดานข่าว

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้มาใช้บริการ

(คลิกที่นี่)

ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 สำนักงาน ป.ป.ช.

กระทรวงมหาดไทย 

ยุวชนประชาธิปไตย

กรมประชาสัมพันธ์

  e - Book

วาสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รวมทั้งปีงบประมาณ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 ข้อบัญญัติงบประมาณ/ยุทธศาสตร์

   รายงานการติดติดและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

   e -book ส่งเสริมการท่องเที่ยว (จังหวัดอุทัยธานี)

แถลงข่าวงาน “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี” ครั้งที่ 12 และการประกวด กระบือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567
ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วีดีโอกิจกรรม บุญบั้งไฟ (ประมวลทั้งโครงการ)

ดูภาพกิจรรมทั้งหมด