Lorem ipsum dolor sit amet...

สำหรับเจ้าหน้าที่ อบจ.อุทัยธานี

แบบฟอร์มหนังสือราชการ ระบบฐานข้อมูล (Data Uthai PAO) ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน ออนไลน์

อบจ.อุทัยธานี
รับแจ้งการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้

แจ้งชำระภาษีออนไลน์
คลิกเพื่ออ่าน
เข้าสู่ระบบ

Total 64 users including 0 member, 64 guests, 0 bot online

Most users ever online were 2743, on 23 สิงหาคม 2022 @ 12:43 น.

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ดูข่าวรับสมัครงาน...ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

13 ก.ย. 66 โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์บริการการศึกษา ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์

15 ก.ย. 66 งานแถลงข่าว ป.ป.ช. ศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี

16 ก.ย. 66 ทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2566 สพป.อน.2 ณ อนุบาลหนองขุนชาติ

21 ก.ย. 66 มอบรางวัลการประกวดแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

26 ก.ย. 66 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

29 ต.ค. 66 กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อุทัยธานี

ยกเลิกประกาศฯ

จ้างเหมาบริการทำตรายางของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำตรายางของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังห......

อ่าน

ประกาศผลผู้ชนะฯ

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด...

อ่าน
อ่านข่าวทั้งหมด

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศประชาสัมพันธ์ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27

...

อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

...

อ่าน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

...

อ่าน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 26/2566

...

อ่าน
อ่านข่าวประชาพัมพันธ์ทั้งหมด

ยกเลิกประกาศฯ

จ้างเหมาบริการทำตรายางของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำตรายางของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังห......

อ่าน

ประกาศผลผู้ชนะฯ

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด...

อ่าน
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

แบบชุดคำร้องขอโอน

...

ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
เว็บบอร์ด กระดานข่าว

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ช่องทางขอรับบริการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ.อุทัยธานี

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แสดงความคิดเห็น

   รายงานการติดติดและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

   e-Book

วาสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รวมทั้งปีงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ/ยุทธศาสตร์

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วีดีโอกิจกรรม บุญบั้งไฟ (ประมวลทั้งโครงการ)

ดูภาพกิจรรมทั้งหมด