กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
PUBLIC HEALTH DIVISION OF UTHAITHANI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION.

หน้าเว็บ กองสาธารณสุข 
อยู่ขั้นตอนการสร้าง/ออกแบบ
จะเปิดให้บริการเว็บเร็วๆ นี้

Public Health Division OF Uthaithani Provincial Administrative Organization.

กิจกรรมกองสาธารณสุข

ดูภาพกิจกรรมกองสาธารณสุขทั้งหมด

PUBLIC HEALTH DIVISION STRUCTURE
โครงสร้างกองสาธารณสุข


 

นางสาวผกาวัลย์ พันธุ์รัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  PUBLIC HEALTH DIVISION STRUCTURE   
   โครงสร้างกองสาธารณสุข แยกตามประเภทบุคลากร


        ข้าราชการ                                        จำนวน   15   คน   

        พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   15   คน    

        พนักงานจ้างทั่วไปภารกิจ       จำนวน   15   คน   

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โครงสร้างกองสาธารณสุข


 

นางสาวผกาวัลย์ พันธุ์รัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสุภาภรณ์ คเชนทรพรรค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุพร สุขสม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมินตรา สาสิล

นักวิชาการสาธารณสุข

Upload Image...

....

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
โครงสร้างกองสาธารณสุข


 

นางสาวจริยาวดี โตวิวัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรมิดา คุณหงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางกานดาณัฎฐ์ โกมุทเพชรพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

Upload Image...

....

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่