ลงพื้นที่มอบงบทำบ้านพักอาศัยช่วยเหลือผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กองสาธารณสุข โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบงบทำบ้านพักอาศัยช่วยเหลือผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นางไพรลิน นุ้ยปรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง และตำบลหนองไผ่แบน ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่