แถลงข่าวงาน “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี” ครั้งที่ 12 และการประกวด กระบือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567
ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วีดีโอกิจกรรม บุญบั้งไฟ (ประมวลทั้งโครงการ)

ดูภาพกิจรรมทั้งหมด