กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-1272 โทรสาร 0-5651-1272

E-Mail : [email protected]