หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-3058 โทรสาร 0-5651-3058

E-Mail : [email protected]