โอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่บัญชี 6191012667

โปรดกรอกข้อมูลช่อง * ให้ครบถ้วน 


    หมายเหตุ การส่งข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบของทางราชการเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ส่งข้อมูลควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดปุ่ม "ส่งข้อมูล"