Category Archives: ยกเลิกประกาศฯ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน (D1)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(W1)

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ของกองการศึกษา ศาสนา…

จ้างทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี Fall in love UTHAITHANI จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อแนะนำสถานที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี Fall …

จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสาธิตการทำอาหารคาวหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสาธิตการทำอาหารคาวหวาน โดยวิธีเฉ…

จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง ลานกิจกรรม และซุ้มนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง ลานกิจกรรม และซุ…

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระ…

จ้างบำรุงรักษา (ล้างทำความสะอาด) เครื่องปรับอากาศ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษา (ล้างทำความสะอาด) เครื่องปรับอากาศ ศูนย์…

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจั…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่