Author Archives: admin

ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ออกปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนการบูรณะแหล่งน้ำและการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเว…

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้เย็น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้เย็น ประจำปี…

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี, ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี และอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก รวมถึงบริเวณโดยรอบสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ศูนย์บริการด้าน…

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี, ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี และอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก รวมถึงบริเวณโดยรอบสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ศูนย์บริการด้าน…

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท ชุดเ…

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห…

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดา…

ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน ตามโครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ และพืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน ตามโค…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่