Author Archives: admin

ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้า…

จ้างเหมากำจัดขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมากำจัดขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ต…

ซื้อหนังสือประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ …

จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 2 รา…

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0013 สายบ้านเกาะเทโพ – บ้านน้ำตก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาด…

จัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0023 สายที่ว่าการอำเภอลานสัก – บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

จัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลา…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนขวาง – หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอ…

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่