Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (W0)

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพา…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง – หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาว…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0079 สายบ้านท่ามะนาว – บ้านซับป่าพลูใหม่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0036 สายเทศบาลตำบลหนองฉาง – บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 5) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต…

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาว…

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อซัยโจเดนกิ รหัสครุภัณฑ์ อบจ.อน.420-61-0171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อซัยโจเดนกิ รหัสครุภัณฑ์ …

ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1 – 0002 สายบ้านหนองโพธิ์ – บ้านเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล…

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (มิถุนายน 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (มิถุนายน 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดา…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่