Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (W0)

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่…

ซื้อเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเหรียญรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เ…

ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตำบลสุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงและป้องกันภาวะแทร…

ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลเขากวางทอง – หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ…

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง…

ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่นักกีฬา และกรรมการผู้ตัดสินในการจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุทัยธานี คัพ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่นักกีฬา และกรรมการผู้ตัดสิน…

จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในง…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่