Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (W0)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ชั้นพื้นทาง) เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ชั้นพื้นทาง) เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซม…

จ้างทำเกียรติบัตรและป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำเกียรติบัตรและป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬานั…

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับเกรดบูรณะสายทางผิวจราจรลูกรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการป…

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตั…

ซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปร…

ซื้อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็…

ซื้อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท…

ซื้อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อขออนุมัติในหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Sea…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่