Author Archives: admin

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหว…

จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสาธิตการทำอาหารคาวหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสาธิตการทำอาหารคาวหวาน โดยวิธีเฉ…

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่า…

จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบริหา…

จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง ลานกิจกรรม และซุ้มนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง ลานกิจกรรม และซุ…

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ และแก้ไขโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ และแก…

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่