Category Archives: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี – ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบป้องกันการ…

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบ…

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองจอก – หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดย…

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมติดตั้งระบบสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมติดตั้งระบบสำหรับผลิตพลัง…

จัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0023 สายที่ว่าการอำเภอลานสัก – บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

จัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลา…

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0023 สายที่ว่าการอำเภอลานสัก – บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาด…

จัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0013 สายบ้านเกาะเทโพ – บ้านน้ำตก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

จัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลา…

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0013 สายบ้านเกาะเทโพ – บ้านน้ำตก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

จัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาด…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนขวาง – หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอ…

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม – หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลน…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่