ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0052 สายบ้านเนินตูม – บ้านเนินสำโรง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,950 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่