ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคามซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0096 สาบบ้านหนองฝาง – บ้านซับสุราษฎร์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่