Category Archives: ประกาศ e-bidding

ประกาศการประกวดราคาและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง – หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาและตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง – หมูที่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนางาม – หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2,10 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก – หมู่ที่ 3,6 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลหูช้าง – หมู่ที่ 15 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่และเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 ตำบลคอกควาย – หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า – หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟังต์คอนกรีต สายหมูที่ 7 ตำบลหนองขาหย่าง – หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่