Category Archives: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P0)

โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพร…

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1 – 0002 สายบ้านหนองโพธิ์ – บ้านเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้…

โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0036 สายเทศบาลตำบลหนองฉาง – บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 5)

โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้…

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0030 สายบ้านหินโหง่น – โรงเรียนบ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท…

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0079 สายบ้านท่ามะนาว – บ้านซับป่าพลูใหม่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท…

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี และบริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล …

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่