Category Archives: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (P0)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 13 ตำบลระบำ – หมู่ที่ 9 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 13 ตำบลร…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก – หมู่ที่ 13 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลลา…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลป่าอ้อ – หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลป…

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนางาม – หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลท…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง – หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหู…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลประดู่ยืน – หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลปร…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 ตำบลคอกควาย – หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 8)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 ตำบลค…

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0020 สายบ้านทุ่งนา – บ้านหน้าฝาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1/2)

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบป้องกันกา…

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2)

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่