ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่6 ตำบลโนนเหล็ก-หมู่ที่1 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง6เมตร ยาว420เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,520ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานพาหนะและจนส่ง เพื่อใช้กับจักรกลที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ทั้งด้านแหล่งน้ำ ถนนในความรับผิดชอบและตามที่ได้รับการร้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้นที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี Fall in love UTHAITHANI จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อแนะนำสถานที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน ตามโครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ และพืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก – หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อย่าง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตรยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่