Category Archives: LPA

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมั…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 กันยายน 2564)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมั…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมั…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมั…

รายงานผลดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ (แม่น้ำสะแกกรัง) แบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุทัยธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม​ ภาคที่​ 4​ นครสวรรค์​ ครั้งที่2

รายงานผลดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ (แม่น้ำสะแกกรัง) แบบมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุทัยธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม​ ภาคที่​ 4​ นครสวรรค์ ครั้งที่1​

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มีนาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมั…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มกราคม 2564)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมั…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่