Category Archives: กิจกรรมใหม่แสดงหน้าเว็บ

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 อบจ.อุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผาแดง-นางไอ่ ในงานวันประเพณีบุญบั่งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดผาแดง – นางไอ่ (PDF)ดาวน์โห…

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่อำเภอเมือง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่