ประชาสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2567 เดือนพฤศจิกายน 2566

ตัวอย่าง แบบประเมิณการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

กำหนดรายการและหลักเกณฑ์ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2566

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2567

ประกาศกำหนดรายการและหลักเกณฑ์ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์หางการแพทย์ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่