Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (W0)

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราช…

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายใ…

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุ…

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) เพื่อใช้ในงานซ่อมแวมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) เพื่อใช้ในงานซ่อมแ…

จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในงานราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในงานราชการของกองการศึกษา ศ…

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ…

ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบหน้าเดียวจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก แบบหน้าเดียวจำนวน 1 เครื่อง…

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน…

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่