การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2565

นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่