หน้าแรก การจัดตั้ง ประกาศ Ebook ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีEbook

คู่มือความรู้และทักษะที่จำเป็นในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการเลื่อนระดับของข้าราชการองค์การบริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 2)
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี


เอกสารประกอบการประชุม 2567

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนมกราคม 2567

เอกสารประกอบการประชุม 2566

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนธันวาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2566
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนตุลาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนกันยายน 2566
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนสิงหาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนกรกฎาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนมิถุนายน 2566
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤษภาคม 2566
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เดือนเมษายน 2566

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่