Category Archives: เกี่ยวกับองค์กร

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี การเรียกเก็บค่าบริการในการใช้สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องอัตราค่าบริการ อาคาร และสถานที่ของ อบจ.อุทัยธานี (ห้องประชุมและพื้นที่ลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่