ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ (*ระบบอยู่ในช่วงพัฒนาฯ)

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องและครบถ้วน กรุณาเปิดในคอมพิวเตอร์ *พบปัญหาการใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง อบจ.อุทัยธานี 0-5651-1272

 

ระบบตรวจสอบรายชื่อในฐานข้อมูลสลิปเงินเดือน/บำเหน็จบำนาญ ระบบพิมพ์สลิปบําเหน็จบํานาญ (อบจ.อุทัยธานี)

ระบบจัดการฐานข้อมูลสลิปเงินเดือน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ กองคลัง เท่านั้น)