องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี – Uthaithani Provincial Administrative Organization

ที่อยู่หน่วยงาน : ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
แผนที่หน่วยงาน : https://goo.gl/maps/4u7Yo2Y3tXoycyyR8

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5651-1297
หมายเลขโทรสาร : 0-5651-1297

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email)[email protected]

Facebookองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี www.facebook.com/UthaithaniProvincialAdministrativeOrganization

ติดต่อภายในสำนักงาน อบจ.อุทัยธานีเบอร์โทรศัพท์
ห้องนายก อบจ.อุทัยธานี (นายเผด็จ นุ้ยปรี)           0-5651-1352
ห้องปลัด อบจ.อุทัยธานี (นายชรินทร์ ไชยะ)0-5651-1011
ห้องรองปลัด อบจ.อุทัยธานี (นายชลอ กลิ่นเสียงดี)0-5651-4744
ห้องรองปลัด อบจ.อุทัยธานี ()0-5651-4743
หน้าห้องนายก อบจ.อุทัยธานี0-5651-1367
ห้องประชาสัมพันธ์0-5651-2647
ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด0-5651-1297
ห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด0-5651-3861
ห้องกองแผนและงบประมาณ0-5651-3860
ห้องกองคลัง0-5651-1272
ห้องกองช่าง0-5651-1202
ห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม0-5651-4027
ห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน0-5651-2937
ห้องกองตรวจสอบภายใน0-5651-3058