โครงการพื้นที่ต้นแบบ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี