Category Archives: ยกเลิกประกาศฯ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน (D1)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(W1)

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี, ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี และอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก รวมถึงบริเวณโดยรอบสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ศูนย์บริการด้าน…

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริ…

จ้างเหมาจัดทำอาหาร เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอทัพทัน เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหาร เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภ…

จ้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยว…

จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดา…

จ้างเหมาพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงด…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่