Category Archives: ข้อบัญญัติ อบจ.อุทัยธานี

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ,เล่มข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อบัญญัติ-ปี-67-ไฟล์-Excel

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256…

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี การเรียกเก็บค่าบริการในการใช้สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องอัตราค่าบริการ อาคาร และสถานที่ของ อบจ.อุทัยธานี (ห้องประชุมและพื้นที่ลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่