Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษา หนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหว…

ประกาศรับรองรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

E- books คู่มือท่องเที่ยวอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดรายการและหลักเกณฑ์ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2566

ประกาศกำหนดรายการและหลักเกณฑ์ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์หางการแพทย์ พ.ศ.2566

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่