Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องใน…

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการพูดสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาทางการพูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย…

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประ…

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว…

ประชุมการจัดงานการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566

วันนี้(18 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์ก…

ร่วมจัดทำประชาคมระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหา และโครงการต่างๆ

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว…

จัดทำประชาคมระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบ…

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเรื่อง การโอนเงินงบบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่