Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

วันนี้(22 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายอลงกต วรกี รอง…

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำ…

วันนี้(19 กันยายน 2565) เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานก…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เปิดสมัครรับเลือกตั้ง…

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จ นุ้ย…

วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายเสวก พุทธรักษ…

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอลานสัก เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การดำเนินกิจการแพขนานยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การดำ…

วันนี้ (14 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายชรินทร์ ไชยะ …

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่