Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม)

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และต่ออายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่หมดอายุ ในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะชน ที่ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเ…

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่