Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัง…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่