Category Archives: กองสาธารณสุข ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายเกษม ประสาทเขตรการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 6 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังห…

การศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองพระชนกจักรี จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัย…

นายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สังกัดกองสาธารณสุข ร่วมโครงการ”KickOff” ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2567 นายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริ…

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่