Category Archives: ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน แด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา .7.00 น. ที่บริเวณห้าแ…

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาตามโครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้จัดให้มีการประชุมคณ…

พิธีเปิดงาน “Shop Share Knowledge” ตามโครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

การประชุมโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (25 ก.ค. 2565) เวลา 09.30 น. นายปภาวิชญ์ บุษวะดี…

ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Zoom)

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริห…

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “ปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมือง” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่…

พิธีเปิดกีฬานักเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตอู่ไท ณ โรงเรียนลานสักวิทยา อำเภอลานสัก

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายเผด็จ นุ้ยปรี …

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่