Category Archives: ภาพกิจกรรม อบจ.

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการพูดสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาทางการพูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย…

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประ…

ประชุมการจัดงานการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566

วันนี้(18 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์ก…

ร่วมจัดทำประชาคมระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหา และโครงการต่างๆ

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว…

จัดทำประชาคมระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบ…

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day)

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นป…

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566

เวลา 07.30 น (6 พ.ค. 66) ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนวิทยุ อำเ…

โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “พลเมืองคุณภาพ” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธ…

เปิดโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “พลเมืองคุณภาพ” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566

นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่