Category Archives: ภาพกิจกรรม อบจ.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวันศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองพระชนกจักรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสาธารณสุขของอ…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์บริการส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

21 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทัพทัน

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยร…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะฯ ร่วมรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจำนวน 17 ฉบับ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลาง…

นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

18 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสิน…

นายตรีพล นุ้ยปรี สมาชิสภาจังหวัดอุทัยธานีเขตอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบากต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

การแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบากต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จัด…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

เวลา 16.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณลานอเนกป…

นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีรับมอบกล้าไม้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชา…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่