Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกอ…

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริ…

นายเผด็จ นุ้ยปรี เป็นประธาน และร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายส…

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ….

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.45 น. ณ ห้องประชุ…

พิธีลงนามและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุ…

นายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สังกัดกองสาธารณสุข ร่วมโครงการ”KickOff” ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2567 นายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริ…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริห…

ประชาสัมพันธ์ ผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2567 เดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่