Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนา…

ประชาสัมพันธ์ โครงการฟุตบอล อบจ.จูเนียร์ คัพ โครงการฟุตบอลอบจ.อุทัยธานี คัพ และโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.อุทัยธานี คัพ

ระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการฟ…

การปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิส…

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานธุรการ

นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธ…

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

การแข่งขันเรือยาวประเภท 30, 40 และ 50 ฝีพาย งานประเพณีบุญบั้งไฟและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสันเขื่…

ประกวดผาแดงนางไอ่ ประเพณีบุญบั้งไฟ และการแข่งขันเรือยาว ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา(ระบำ)

ประกวดผาแดงนางไอ่ ประเพณีบุญบั้งไฟ และการแข่งขันเรือยาว…

พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี และการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2565

วันนี้ (11 มิ.ย. 2565) เวลา 10.50 น. ณ บริเวณลานเอนกประ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่