Author Archives: UthaiThani_Admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านพุหล่ม ตำบลลานสัก-ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 720 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0004 สายบ้านดอนกลอย – บ้านทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลหนองกระทุ่ม – หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0069 สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0069 สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับหัวหน้าฝ่าย และโต๊ะทำงานแบบเหลีก ขนาด 5 ฟุต พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ สำหรับหัวหน้าฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 12 ตำบลสุขฤทัย อำเภอท้วยคต – หมู่ที่ 2 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่