ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 – 0036 สายเทศบาลตำบลหนองฉาง – บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 5) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่