กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี นายเผด็จ นุ้ยปรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี 63 แห่ง โดยมีนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานฯ มีนายธีรรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่