การประชุมเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ปากคลองขุมทรัพย์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมพร้อมแบ่งหน้าที่ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่