ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่