เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4 โดยมีนายชะลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่