ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ออกปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนการบูรณะแหล่งน้ำและการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่