นายเผด็จ นุ้ยปรี เป็นประธาน และร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นางไพรลิน นุ้ยปรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เปิดประธาน และร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยการฝึกอบรมฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ การทำวุ้นดอกไม้ สลัดโรล ขนมปังปิ้งสารพัดหน้า ช่อดอกไม้สื่อรัก วาฟเฟิลทรงเครื่อง เต้าฮวยนมสด แซนวิชจัดเบรค พิมเสนน้ำ การทำน้ำผลไม้ปั่น เค้กกล้วยหอมนึ่ง โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย โรงเรียนบ้านสวนขวัญ โรงเรียนบ้านจัน โรงเรียนบ้านหนองแว่น โรงเรียนวัดหนองตางู โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนหนองเต่าวิทยา โรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน โรงเรียนบ้านวังเกษตร โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และ โรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 200 คน

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่