ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่องสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ จากนั้นนายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีลงนามและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ช่วงสุดท้ายเป็นการมอบโล่และมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่ข้าราชการและพนักงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่