นายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สังกัดกองสาธารณสุข ร่วมโครงการ”KickOff” ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2567 นายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สังกัดกองสาธารณสุข ร่วมโครงการ”KickOff นโยบายยกระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่