ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นอน.ถ.1-0010 สายบ้านหนองขาหย่าง – บ้านหนองโรง อำเภอฟนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิดจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่