ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0008 สายบ้านพุสำโรง – บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่